Pagina: WerkafsprakenWIJ FACILITEREN IN HET SAMENBRENGEN VAN VRAAG EN AANBOD. ONZE WERKAFSPRAKEN.

Op deze pagina staat alle informatie over het publiceren van interim oproepen en het reageren daarop. De werkwijze en de werkafspraken. Alle mogelijkheden rondom het plaatsen van advertenties en gesponsorde links en wat er gebeurt met de persoonsgegevens die via de verschillende webformulieren bij ons wordt aangeleverd (zie onderaan ons privacybeleid). Lees daarom altijd alle tekst op deze pagina vooraf aan het gebruik van onze website.

Op zoek naar een interim? Gebruik het Interim Netwerk en vind.

Voor het vinden van de juiste én beschikbare interim kandidaat kan gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten die het Interim Netwerk biedt. Een ieder kan gratis een oproep plaatsen: het Interim Netwerk is uitermate geschikt om de perfecte match te vinden.

Alle informatie over ons concept staat op deze pagina, er zijn verder geen “kleine lettertjes”. Laagdrempelig en eenvoudig.

Wij berekenen nooit kosten aan de plaatser. Niet voor publicatie. Niet bij inhuur. Bij een match kan er ook zonder onze tussenkomst rechtstreeks een overeenkomst met een interim kandidaat worden afgesloten. Wij vragen alleen een terugkoppeling over het verloop van de procedure voor de kandidaten die via het Interim Netwerk hebben gereageerd.

Via de button op zoek naar een interim manager kan een beknopt profiel van het interim project of functie worden ingevuld. Inloggen is niet nodig, de opdracht informatie kan direct worden ingevuld.

Na aanlevering van de zoekopdracht  wordt de oproep gepubliceerd op onze website en kenbaar gemaakt aan de leden. De gegevens van de plaatser worden daarbij nooit getoond en nimmer bekend gemaakt. Deze informatie blijft te allen tijde afgeschermd.

Het Interim Netwerk houdt bij publicatie rekening met de specifieke eisen die aan de kandidaat worden gesteld. Op het reactieformulier worden deze punten zoveel mogelijk als apart invulveld opgenomen, zodat in één oogopslag een eerste beoordeling op geschiktheid kan plaatsvinden.

Interim kandidaten reageren op een opdracht.

Op onze website wordt rechtstreeks de opdrachtinformatie gepubliceerd zoals deze bij ons is aangeleverd. Een interim kandidaat kan vervolgens via het responsformulier reageren. De reactie komt na het verzenden direct als een e-mail bericht bij de betreffende plaatser van de oproep terecht. Deze kan de actie zelf verder oppakken. Het Interim Netwerk krijgt deze e-mail ook en bewaart deze voor opvolging.

Het Interim Netwerk legt het contact via de digitale snelweg en stapt er voor wat betreft de verdere afhandeling tussen uit. Vragen rondom de opdracht (bv voor nadere informatie) en het reageren daarop is alleen via het reactieformulier mogelijk, zolang de oproep daarvoor open staat op onze site.

Bij interesse neemt de plaatser contact op. Er volgt niet altijd per definitie een rechtstreeks bericht. Dit hangt mede af van het aantal reacties, de passende match, de voortgang van de selectie en actuele status van de opdracht. Het Interim Netwerk pakt e.e.a. wel grotendeels over en houdt degenen die hebben gereageerd op de hoogte zodra er aanvullende en relevante informatie beschikbaar is gekomen rondom de voortgang. Wij zenden dan een update zodat in ieder geval op dat moment bekend is wat de actuele stand van zake is of dat de (selectie)procedure is afgerond.

Het Interim Netwerk berekent standaard alleen bij succes een bijdrage in de kosten die wij maken. Die bijdrage is maximaal 250 euro per maand (exclusief BTW) en wordt berekend aan een ieder die n.a.v. het contact via het Interim Netwerk aan het werk gaat of een opdracht aanvaardt. Na onze standaard facturatie over de eerste 6 maanden van 250 euro/maand (exclusief BTW) berekenen wij voor de betreffende match verder niets meer. En wij factureren daarbij nooit langer dan van start- tot en met einddatum.

Uitzondering hierop zijn Partner Abonnees die reageren op een oproep. Alle uitleg daarover staat op de pagina Partner Abonnement.

Extra uitleg nodig?

Wij hebben geen 'kleine lettertjes' of 'Algemene Voorwaarden'. De over en weer afspraken worden op de pagina's van onze website toegelicht en deze Nederlandse tekst is leidend voor de uitvoering daarvan. Wanneer er nog vragen zijn over de bijdrage bij succes of ons concept dan vernemen wij dat graag meteen. Zodat wij verdere uitleg kunnen geven. Het is van belang dat onze werkwijze duidelijk is vooraf aan het reageren en vooraf aan het accepteren van werk of een opdracht. Wij willen geen interpretatieverschillen achteraf en hechten waarde aan een goede samenwerking.

Gesponsorde Links pakket.

Met het Gesponsorde Links pakket biedt het Interim Netwerk de mogelijkheid om in direct contact te komen met de leden van het Interim Netwerk en de bezoekers van de website. De inhoud van het pakket staat hieronder beschreven.

 • Plaatsing van een link naar de website van de sponsor op de pagina 'Gesponsorde links' van het Interim Netwerk. Deze pagina is via een button op de website direct te bereiken. Naast deze link kan er ook een tekst (van maximaal 125 tekens) aan uitleg worden geplaatst.

 • Vermelding van een link in het Interim Netwerk e-News wat wordt verspreid onder de leden én in de 'Gezocht, interim manager' mailberichten, inclusief dezelfde tekst als hierboven genoemd.

 • Vijf keer per jaar een advertentie met de keuze uit:

 • een advertentie in het Interim Netwerk e-News in de vorm van een tekstblok (volgens een standaard layout) van maximaal 300 tekens, of,
 • een advertentie voor een vaste vacature oproepen nieuwsbrief. Deze wordt grotendeels op dezelfde wijze als bij reguliere interim opdrachten en als openbare advertentie gepubliceerd.
 • De bijdrage voor het gesponsorde links pakket bedraagt EUR 450,00 exclusief BTW per jaar. Na afloop van deze periode eindigt het programma automatisch, er is geen vervolg verplichting.

  Éénmalige advertentie.

  In plaats van het complete Gesponsorde Links pakket kan er ook worden gekozen voor een éénmalige advertentie op dezelfde wijze als hierboven beschreven. De bijdrage hiervoor is EUR 100,00 exclusief BTW per publicatie.

  Nog vragen?

  Onze contacten gaan volledig via de digitale snelweg. Zijn er nog vragen stuur dan een e-mail naar post@interim-netwerk.nl en wij pakken het bericht op.

  En dan nog dit: ons privacybeleid.

  Onderstaande tekst is een exacte kopie van de tekst op onze pagina privacybeleid.
  

  Informatie aangeleverd via onze site wordt door ons alleen gebruikt voor de doeleinden zoals vermeld op onze site en om zelf de mogelijkheden van onze eigen dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens zullen nooit om andere redenen op ons initiatief aan derden worden verstrekt. Wanneer wij cookies plaatsen doen wij dat alleen voor algemene statistische analyse of om de werking van onze site te verbeteren.

  De data die na het invullen van een formulier bij ons binnenkomt wordt meteen als een exacte kopie naar het gebruikte e-mail adres verzonden. Daarmee is helder en duidelijk wat er is aangeleverd en wat er bij ons aan e-mail informatie aanwezig is. Wij bewaren hiervan in onze relatiedatabase alleen de data die voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

  Wij verwijderen gegevens op basis van een verzoek tot verwijdering of totdat wij zelf hiertoe besluiten. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen uitvoeren voor gegevens die nog bij ons aanwezig zijn, mogen worden verwijderd en waarvoor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of verwerkt is vervallen.

  Wij informeren onze gebruikers actief per e-mail: over interim kansen, brancheontwikkelingen en de mogelijkheden van onze dienstverlening. Betreft het geen éénmalig bericht dan nemen wij er informatie over afmelden in op. En dit kan ook altijd via een reply op een ontvangen mail. Wij vinden persoonlijk contact via de digitale snelweg van belang.

  Een reactie op een opdracht komt – met alles wat wordt aangeleverd – direct in het bezit van de zoekende partij die de oproep op onze site heeft laten plaatsen. Wij maken nooit bekend aan wie die reactie is doorgestuurd. Vanuit ons concept en omdat die informatie zelf ook vaak een persoonsgegeven is. Het eerste initiatief voor contact ligt altijd bij de plaatser zelf. Aan deze is het om bij interesse de vervolgaktie op te pakken.

  Ons belangrijkste doel is om zonder beperkingen laagdrempelig vraag en aanbod samen te brengen zodat opdrachten kunnen worden ingevuld. Dat doen wij al sinds 2001 en wij hechten waarde aan duidelijke communicatie: door het gebruik van onze website kan de aangeleverde data bij geïnteresseerden terecht komen die onbekend blijven. Er is geen inzage in hun privacybeleid en de mogelijkheid tot verwijderen van de gedeelde data is dan beperkt of is er niet.

  Maak vooraf aan het gebruik van onze site een keuze: lever – met het doel en de wetenschap wat er mee wordt gedaan – via de formulieren 'Op zoek naar een opdracht', 'Wijzigen gegevens Partner Abonnee' en 'Nieuwsbrief respons' (waarmee wordt gereageerd op een interim opdracht) alleen persoonsgegevens aan die naar eigen oordeel gedeeld en ongelimiteerd bewaard mogen worden bij derden zonder dat (ooit) bekend wordt (gemaakt) wie die derden zijn en kies er voor om ook alleen persoonsgegevens aan te leveren waarvoor nooit een verzoek tot inzage of verwijdering zal volgen.

  Maak desgewenst of desnoods een document zonder persoonsgegevens waarin de eigen dienstverlening wordt gepromoot. Zoals een verkoopbrochure. Of deel alleen informatie die met toestemming nu al elders openbaar toegankelijk is. Maar weeg daarbij wel altijd informatieverstrekking af tegen de hoogste kans op succes.

  De verzending van data via één van onze webformulieren is de bevestiging dat de aangeleverde data ook mag worden gebruikt op de wijze zoals genoemd op onze site en geldt als instemming met onze werkafspraken zoals omschreven op de pagina Werkafspraken. Het geldt als een akkoord op ons privacybeleid en dat er gehandeld is conform ons privacybeleid.

  Het is tevens een instemming dat wij voor de aangeleverde data nooit bekend maken met wie die data (en persoonsgegevens) zijn gedeeld en wij deze derden ook niet informeren over een verwijderingsverzoek. En het geldt als toestemming naar ons dat wij een gedane reactie op een oproep en de gegevens van de plaatser van een oproep na afloop van een procedure op ons initiatief mogen wissen in onze bestanden. Er is hierover dan geen historie meer aanwezig.

  Wij zeggen toe ons te houden aan ons privacybeleid en de ontvangen data die in ons bezit is niet op een andere wijze te gebruiken dan zoals door ons is genoemd.

  Elke respons op een opdracht is onderdeel van het commerciële traject voor het verwerven van een volgende opdracht en biedt kansen. Het is een potentiële lead voor nu en voor de toekomst en promoot beschikbaarheid. Indien de aangeleverde data alleen voor matching met de betreffende opdracht is bedoeld of het de wens is dat deze data na afloop van de procedure door de plaatser moet worden vernietigd, meld dit dan direct in het opmerkingsveld. Dit is de enige mogelijkheid daartoe. Realiseer dat dit een éénzijdig verzoek is en er in dat geval ook geen zekerheid is rondom verwijdering van deze data en/of persoonsgegevens.

  top

  Inloggen als
  partner abonnee:

  Inlognaam
  Wachtwoord

  Status: Uitgelogd

  button.gif

  button.gif


  Onze informatie pagina's:

  Hoofdpagina 

  Werkafspraken (pdf) 

  Partner Abonnement 

  Opdrachten 

  Privacybeleid (pdf)