Pagina: Privacybeleid


Privacybeleid.


Informatie aangeleverd via onze site wordt door ons alleen gebruikt voor de doeleinden zoals vermeld op onze site en om zelf de mogelijkheden van onze eigen dienstverlening onder de aandacht te brengen. De persoonsgegevens zullen nooit om andere redenen op ons initiatief aan derden worden verstrekt. Wanneer wij cookies plaatsen doen wij dat alleen voor algemene statistische analyse of om de werking van onze site te verbeteren.

De data die na het invullen van een formulier bij ons binnenkomt wordt meteen als een exacte kopie naar het gebruikte e-mail adres verzonden. Daarmee is helder en duidelijk wat er is aangeleverd en wat er bij ons aan e-mail informatie aanwezig is. Wij bewaren hiervan in onze relatiedatabase alleen de data die voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Wij verwijderen gegevens op basis van een verzoek tot verwijdering of totdat wij zelf hiertoe besluiten. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen uitvoeren voor gegevens die nog bij ons aanwezig zijn, mogen worden verwijderd en waarvoor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of verwerkt is vervallen.

Wij informeren onze gebruikers actief per e-mail: over interim kansen, brancheontwikkelingen en de mogelijkheden van onze dienstverlening. Betreft het geen éénmalig bericht dan nemen wij er informatie over afmelden in op. En dit kan ook altijd via een reply op een ontvangen mail. Wij vinden persoonlijk contact via de digitale snelweg van belang.

Een reactie op een opdracht komt – met alles wat wordt aangeleverd – direct in het bezit van de zoekende partij die de oproep op onze site heeft laten plaatsen. Wij maken nooit bekend aan wie die reactie is doorgestuurd. Vanuit ons concept en omdat die informatie zelf ook vaak een persoonsgegeven is. Het eerste initiatief voor contact ligt altijd bij de plaatser zelf. Aan deze is het om bij interesse de vervolgaktie op te pakken.

Ons belangrijkste doel is om zonder beperkingen laagdrempelig vraag en aanbod samen te brengen zodat opdrachten kunnen worden ingevuld. Dat doen wij al sinds 2001 en wij hechten waarde aan duidelijke communicatie: door het gebruik van onze website kan de aangeleverde data bij geïnteresseerden terecht komen die onbekend blijven. Er is geen inzage in hun privacybeleid en de mogelijkheid tot verwijderen van de gedeelde data is dan beperkt of is er niet.

Maak vooraf aan het gebruik van onze site een keuze: lever – met het doel en de wetenschap wat er mee wordt gedaan – via de formulieren 'Op zoek naar een opdracht', 'Wijzigen gegevens Partner Abonnee' en 'Nieuwsbrief respons' (waarmee wordt gereageerd op een interim opdracht) alleen persoonsgegevens aan die naar eigen oordeel gedeeld en ongelimiteerd bewaard mogen worden bij derden zonder dat (ooit) bekend wordt (gemaakt) wie die derden zijn en kies er voor om ook alleen persoonsgegevens aan te leveren waarvoor nooit een verzoek tot inzage of verwijdering zal volgen.

Maak desgewenst of desnoods een document zonder persoonsgegevens waarin de eigen dienstverlening wordt gepromoot. Zoals een verkoopbrochure. Of deel alleen informatie die met toestemming nu al elders openbaar toegankelijk is. Maar weeg daarbij wel altijd informatieverstrekking af tegen de hoogste kans op succes.

De verzending van data via één van onze webformulieren is de bevestiging dat de aangeleverde data ook mag worden gebruikt op de wijze zoals genoemd op onze site en geldt als instemming met onze werkafspraken zoals omschreven op de pagina Werkafspraken. Het geldt als een akkoord op ons privacybeleid en dat er gehandeld is conform ons privacybeleid.

Het is tevens een instemming dat wij voor de aangeleverde data nooit bekend maken met wie die data (en persoonsgegevens) zijn gedeeld en wij deze derden ook niet informeren over een verwijderingsverzoek. En het geldt als toestemming naar ons dat wij een gedane reactie op een oproep en de gegevens van de plaatser van een oproep na afloop van een procedure op ons initiatief mogen wissen in onze bestanden. Er is hierover dan geen historie meer aanwezig.

Wij zeggen toe ons te houden aan ons privacybeleid en de ontvangen data die in ons bezit is niet op een andere wijze te gebruiken dan zoals door ons is genoemd.

Elke respons op een opdracht is onderdeel van het commerciële traject voor het verwerven van een volgende opdracht en biedt kansen. Het is een potentiële lead voor nu en voor de toekomst en promoot beschikbaarheid. Indien de aangeleverde data alleen voor matching met de betreffende opdracht is bedoeld of het de wens is dat deze data na afloop van de procedure door de plaatser moet worden vernietigd, meld dit dan direct in het opmerkingsveld. Dit is de enige mogelijkheid daartoe. Realiseer dat dit een éénzijdig verzoek is en er in dat geval ook geen zekerheid is rondom verwijdering van deze data en/of persoonsgegevens.

top

Inloggen als
partner abonnee:

Inlognaam
Wachtwoord

Status: Uitgelogd

button.gif

button.gif


Onze informatie pagina's:

Hoofdpagina 

Werkafspraken (pdf) 

Partner Abonnement 

Opdrachten 

Privacybeleid (pdf)